Защо К-2 е най-опасен и най-труден?

К-2 (8611 м) се ползва с репутацията на един от най-трудните и най-опасните в света. Може би към някои други върхове водят по-трудни маршрути, но на К-2 комбинацията от технически трудности и височината му на втори в света го поставят много високо в класацията по трудност и опасност.

К-2 с маршрута по Реброто Абруци [надписите отгоре надолу: К-2 (8611 м),

серакът над Гърлото на бутилката”), Гърлото на бутилката”,

Рамото, лагер 4 (7950 м), лагер 7350 м, Черната пирамида, лагер 2 (6700 м),

Камината на Хаус]

Към К-2 водят 10 маршрута. Ако тръгнете да търсите лесен път към него, бързо ще установите, че такъв няма. Маршрутът по Реброто Абруци, който е най-често катереният, обаче, е по-смъртоносен отколкото популярен.

Фактите

Долната сравнителна таблица (публикувана от Алън Арнет на сайта му www.alanarnette.com/blog/) на базата на данни от Himalayan Database и 8000ers.com е твърде показателна:

(Заглавия на колоните отляво надясно: Осемхилядник”, Височина във футове”, Височина в метри”, Изкачвания”, Загинали”, Съотношение между броя на изкачванията и броя на загиналите”)

Най-голяма опасност на К-2 представляват каменопадите и лавините. Огромните ледени сераци в близост до върха са причина за огромната обективна опасност, под която се намират значителни части от най-популярния път. Те са и под обстрела на падащи камъни и скални отломки с най-различна големина, като и най-добрите каски не са в състояние да предпазят алпинистите от тези каменни метеори.

Другият фактор – времето, е в състояние да постави непредвидими и непреодолими клопки по склоновете на К-2. Ураганните ветрове са в състояние буквално да отвеят изкачващите се, а обилните снеговалежи могат напълно да скриват поставените с огромен труд парапети, като в същото време безмерно увеличават лавината опасност.

Стръмният терен с почти постоянен наклон благоприятства снежните и лените лавини, които са нещо обикновено. Мнозина алпинисти са претърпявали падания при опитите да се включат във фиксираните въжета или след грешки в боравенето с инвентара. А задържането и спирането със собствени сили по тези склонове е почти невъзможно.

Ако казаното дотук не е било достатъчно, за да отклони вниманието на всеки здравомислещ човек от К-2, трябва да добавим, че над 7000-7500 м всеки дръзнал да стигне дотам, бива тормозен от липсата на кислород и трябва да принуждава ума и тялото си да стигнат до границата на своите възможности на труден, опасен и труднодостъпен терен. Затова мнозина стават жертва на изтощение.

Според сайта 8000ers.com, загиналите на К-2 (8611 м) 81 души са станали жертва на:

лавини – 24,

падания – 23,

различни проявления на височинната болест и изтощение – 18,

изчезване – 12,

други заболявания – 4.

Общо: 81 души.

Recent Posts

Leave a Comment