БФФ 2015: “жълт 6” – работата през зимата в един швейцарски национален парк”

“жълт 6” – работата през зимата в един швейцарски национален парк” (Швейцария, 2014, Бертила Джиоси, 26’/ “mellen 6” – Lavurar d’enviern en il Parc Naziunal Svizzer”/ “yellow 6” – Winterwork in the swiss national park”, Swoitzerland, 2014, Bertilla Giossi, 26’)

В средата на март козирогът, който е маркиран като “жълт 6”, е пометен от лавина и загива. Двама пазачи в националния парк – Доменик Годли и Клаудио Ирнигер, намират мъртвото животно и му свалят нашийника с GPS. Това е само една от дейностите им през зимата. Пазачите са единствените, които имат право да нарушават зимната тишина в швейцарските национални паркове. Но ето че екип на телевизия “Руманча” (на Романска Швейцария) получива разрешение да ги придружи по време на техните обиколки.

 

Recent Posts

Leave a Comment