“Уруча-2 – Бугабуу” (Канада, Бразилия)

Премиера за България

“Уруча-2 – Бугабуу” (Канада, Бразилия, 2017, Ерик Григоровски, 8’/ “Uruca II – Bugaboos Edition”, Canada, Brazil, 2017, Erick Grigorovski. 8’)

Уго и Фелипиньо се завръщат на стената (всъщност една отдалечена кула сред ледници), за да се справят с всички предизвикателства на алпийско катерене – мокра или замръзнала скала, лоша комуникация помежду им, вътрешни демони, говорещи глупости, постоянно променящо се време…

Recent Posts

Leave a Comment