„Непознатият Киргизстан“ (България)

“Непознатият Киргизстан” (България, 2017, Ладислав Цветков, 15’/ “Unknown Kirgizstan”, Bulgaria, 2017, Ladislav Tzvetkov, 15’)

Българското пещерно дружество, съвместно с колеги от Киргизстан, организира международна спелеоложка експедиция с участници от Румъния, Сърбия, САЩ в Памиро-Алайският планински масив на Киргизстан. Филмът представя хода на проучванията в контекста на природата и културата на далечната азиатска страна.

Среща с автора на филма Ладислав Цветков от БТВ.

 

Kirgizstan

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment