Уникално пътешествие по реката, която се влива в два океана

Да стигнат по вода от Тихия до Северния ледовит океан, но не заобикаляйки Азия, а прекосявайки нейната североизточна част, възнамеряват сътрудниците на Спасителната служба на Якутия (Република Саха). За един месец участниците в експедицията “Полюсът на студа съединява океаните” искат да преминат с надувни лодки 3000 километра по реките Делкю (Делькю), Куйдусун и Индигирка.

Идеята за експедицията принадлежи на хората от Спасителната служба, които имат подръжката на Руското географско дружество. Ключов момент в пътешествието ще бъде т. нар. точка на бифуркация на река Делкю. Т. е., мястото, където руслото на реката се разделя на два ръкава, които по-нататък не се съединяват и попадат в различни водни системи.

02 Delkyu river

Река Делкю – точката на бифуркация

“В Якутия има много известни и по-малко известни от географска гледна точка места. Едно от тях се намира на границата между Оймяконския улус (окръг) и Хабаровския край, в горното течение на река Делкю. Там тя се разделя на два ръкава. Десният се влива в Охотско море от басейна на Тихия океан, а левият – в река Куйдусун, а след това в река Индигирка, която стига до Северния ледовит океан и се влива в Източносибирско море. Това е уникално място и досега не сме намерили негов аналог. Известни са езерни и речни бифуркации в цял свят. Но друг пример за океанска бифуркация няма. Една от целите на нашата експедиция е популяризацията на това място” – казва шефът на Якутската спасителна служба Николай Находкин.

Координатите на точката на бифуркация на река Делкю са 62° 7′ 9″ N и 141° 36′ 7″. Най-близките градове до нея са Магадан, Сяри, Асахикава.

02 Suntar Hayata

Масивът Сунтар-Хаята

На езика на народа евенки език името “Дель-кю” означава “гащи”, “панталон” и може би е свързано именно с раздвояването на реката. Делкю води началото си от склона на връх Берил в хребета Сунтар-Хаята. Тече на юг между Охотския и Юдомския хребет. След това рязко завива на изток и се влива в река Охота. Дължината й е 221 км, басейнът й е с площ 6410 кв. км и е най-голям по водосборна площ сред притоците на Охота.

Делкю е единствената река в света, която влива водите си в два океана – Тихия и Северния ледовит. Както беше казано, на нея се наблюдава рядкото явление бифуркация. На 177-тия километър от основното русло се отделят няколко ръкава, които се събират в реката Делкю-Куйдусунска (Делкью-Куйдусунская) с дължина 57 км (приток на река Куйдусун от басейна на Индигирка). След зоната на бифуркация до вливането си в Охота реката носи името Делкю-Охотска (Делкью-Охотская). Всички притоци на Делкю-Охотска са малки реки и ручеи, най-големи сред тях са десните притоци Нетер (65 км, 1,33 кв. км водосборен басейн) и Турта (42 км, 527 кв. км водосборен басейн).

Между реките Делкю-Охотска и Охота се намират няколко находища на злато, чийто сумарен запас се изчислява на над 100 тона.

Река Делкю се използва за спускания до IV категория на трудност. В нея се въдят рибите кижуч, хариус, голец, кунджа, кета, горбуша. В басейна на реката няма населени места.

“Задачата на експедицията е да докаже, че между двата океана има вътрешен воден път. Това би бил интересен туристически маршрут, който със сигурност ще бъде търсен и желан. Както знаете, от Тихия до Северния ледовит океан се плава покрай Камчатка и Чукотка. Никой досега не е стигал от единия до другия пряко през континента” – казва главният ръководител на начинанието Юрий Воробьов.

02  Map

И допълва: “Сложността на маршрута в много голяма степен зависи от сезона. Местата, които при пълноводие се оценяват с V-та категория, лятото се преминават почти без проблеми. Начална точка на нашето пътешествие ще бъде град Охотск в Хабаровския край, на брега на Охотско море, финална – селото Руското Устие в Якутия, в долното течение на Индигирка. Отначало експедицията ще тръгне на запад, а след това ще завие на северозапад. Дължината на маршрута ще бъде 2800-3000 километра. Екипът е от 12 души – учени, спасители и медици. Всичките притежават сериозен опит от водни походи. В хода на пътешествието ще бъде сниман филм с работно заглавие “От Тихия до Ледовития” и ще бъдат събирани данни за пълно описание на маршрута от научна гледна точка”.

На водещата снимка – река Индигирка

Recent Posts

Leave a Comment