Три дами на Ел Капитан

Мадлийн Соркин, Лорна Илингуърт и Емили Стифлър изкатериха знаменития маршрут “Lurking Fear”, който преодолява лявата част на Ел Капитан в “Мека”-та на катеренето – Йосемити (Калифорния). Те имаха две нощувки на бивачна платформа и преминаха по-голямата част от маршрута без използване на изкуствени опорни точки.

На:

//vimeo.com/12923996

можете да видите чудесния филм за тяхното вертикално приключение.

Lurking Fear

По третото въже на “Lurking Fear”, Ел Кап

Recent Posts

Leave a Comment