“Тревога за Хималаите” и…

“Скок в бездната” са два филма, които можете да видите на 10 май 2011 г., от 19.30 часа в 259-та аудитория на Биологическия факултет* на СУ “Св. Климент Охридски” (бул. “Драган Цанков” 6, до Националното радио).

Входът на пещерата Мацоха

“Тревога за Хималаите”, Холандия, 2009, Марк Феркерк, 59’ (“Himalaya alert”, Netherlands, 2009, Mark Verkerk, 59’)

Филмът има подзаглавие “Изследвания на климатичните промени в района на Еверест”. А всъщност холандският журналист Бернис Нотенбоом в последните години организира няколко експедиции за изследване на последиците от климатичните промени в Сибир, Гренландия, в районите на Северния и Южния полюс. Но се оказва, че един от най-застрашените райони са Хималаите, където драматичното отдръпване на ледниците поставя под съмнение бъдещето на население от половин билион души.

“Скок в бездната”, Чехия, 2009, Томаш Вадура, 21’ (Ecce ach Maco”, Czech Republic, 2009, Tomáš Vaďura, 21’)

Пещерата Мацоха е най-голяма в Чехия и една от най-големите в Централна Европа. Нейните 138 м стават огромно предизвикателство за двама бейз-джъмпъри (скачачи с парашут от постоянни, нелетящи обекти) – Мартин Трдла и Робин Калета. Двамата посвещават дълго време на подготовката за този скок, който изглежда като абсурд в очите на средностатистическите граждани.

Организатор:
Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”.

––––––––

Повече информация за Биологическия факултет и местоположението му – на:

//piron.phls.uni-sofia.bg/projects/kulturna-karta-na-sofia/63-2010-01-10-09-58-46

Recent Posts

Leave a Comment