Програма 2016

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
10:00 - 11:00
“Сухи крака” (Чили, 2015, Хоакин Баус Ауил, 25’)
Посетителски информационен център
10:52 - 11:17


почивка
Посетителски информационен център
12:15 - 12:30
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
Откриване на изложбите
Читалище "Н. Вапцаров"
12:30 - 13:30

Откриване на изложбите
Читалище "Н. Вапцаров"
12:30 - 13:30

Откриване на изложбите
Читалище "Н. Вапцаров"
12:30 - 13:30

13:00 - 14:00

почивка
Тържествена зала
15:30 - 15:45

“Bigmen” (Испания, 2015, Жорди Кании, 18’)
Тържествена зала
15:45 - 16:03

почивка
Посетителски информационен център
15:30 - 15:45

“Идеалният мъж” (Дания, 2015, Каспер Кийртцнер, 30’)
Посетителски информационен център
15:45 - 16:15


“Самоанализ” (Франция, 2016, Лионел Прадо, 16’)
Посетителски информационен център
16:43 - 16:59


“621 километра без прекъсване” (Франция, 2015, Филип Фортен, 52’)
Посетителски информационен център
17:13 - 18:05

почивка
Посетителски информационен център
18:05 - 18:30
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
почивка
Тържествена зала
18:00 - 18:3019:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Тържествена зала

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Голяма зала

Хотел „Гардения“

Друго

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
12:00 - 13:00
Откриване на изложбите
Читалище "Н. Вапцаров"
12:30 - 13:30

Откриване на изложбите
Читалище "Н. Вапцаров"
12:30 - 13:30

Откриване на изложбите
Читалище "Н. Вапцаров"
12:30 - 13:30
13:00 - 14:00
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00
“Сухи крака” (Чили, 2015, Хоакин Баус Ауил, 25’)
Посетителски информационен център
10:52 - 11:17


почивка
Посетителски информационен център
12:15 - 12:30
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

почивка
Тържествена зала
15:30 - 15:45

“Bigmen” (Испания, 2015, Жорди Кании, 18’)
Тържествена зала
15:45 - 16:03

почивка
Посетителски информационен център
15:30 - 15:45

“Идеалният мъж” (Дания, 2015, Каспер Кийртцнер, 30’)
Посетителски информационен център
15:45 - 16:15


“Самоанализ” (Франция, 2016, Лионел Прадо, 16’)
Посетителски информационен център
16:43 - 16:59


“621 километра без прекъсване” (Франция, 2015, Филип Фортен, 52’)
Посетителски информационен център
17:13 - 18:05

почивка
Посетителски информационен център
18:05 - 18:30
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
почивка
Тържествена зала
18:00 - 18:30

Тържествена зала

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00почивка
Тържествена зала
12:30 - 13:00
“По склоновете” (Словакия, 2016, Иван Мрнчо, Юрай Коржинек, 22’)
Посетителски информационен център
10:00 - 10:22

“Необикновени хора” (Турция, 2015, Орхан Текеоглу, 45’)
Посетителски информационен център
10:22 - 11:07

“Adventure sky run: да тичаш към небето” (България, 2016)
Посетителски информационен център
11:07 - 11:17

“През неизвестното” (Италия, 2016, Федерико Сантини, 75’)
Посетителски информационен център
11:17 - 12:32

“Кял-келе” (Русия, 2014, Елена Порошина, 19’)
Посетителски информационен център
12:32 - 12:50

почивка
Посетителски информационен център
12:50 - 13:30

“Мечта по Делхи” (Непал, 2014, Рамеш Кхадка, 30’)
Посетителски информационен център
13:30 - 14:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00


почивка
Тържествена зала
15:30 - 15:50

14:00 - 15:00
“Човек от снеговете” (Канада, 2014, Майк Дъглас, 90’)
Посетителски информационен център
14:00 - 15:30

почивка
Посетителски информационен център
15:30 - 15:45


“Чима Пишаду, 2985 м” (Чехия, 205, Иво Кошик, 2’)
Посетителски информационен център
16:35 - 16:37

15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
почивка
Тържествена зала
18:00 - 18:30
почивка
Посетителски информационен център
18:00 - 18:30

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
почивка
Голяма зала
20:00 - 20:15

21:00 - 22:00
22:00 - 23:00

23:00 - 00:00

Тържествена зала

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Голяма зала

Хотел „Гардения“

Друго

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
22:00 - 23:00

23:00 - 00:00
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00почивка
Тържествена зала
12:30 - 13:00
“По склоновете” (Словакия, 2016, Иван Мрнчо, Юрай Коржинек, 22’)
Посетителски информационен център
10:00 - 10:22

“Необикновени хора” (Турция, 2015, Орхан Текеоглу, 45’)
Посетителски информационен център
10:22 - 11:07

“Adventure sky run: да тичаш към небето” (България, 2016)
Посетителски информационен център
11:07 - 11:17

“През неизвестното” (Италия, 2016, Федерико Сантини, 75’)
Посетителски информационен център
11:17 - 12:32

“Кял-келе” (Русия, 2014, Елена Порошина, 19’)
Посетителски информационен център
12:32 - 12:50

почивка
Посетителски информационен център
12:50 - 13:30

“Мечта по Делхи” (Непал, 2014, Рамеш Кхадка, 30’)
Посетителски информационен център
13:30 - 14:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00


почивка
Тържествена зала
15:30 - 15:50
14:00 - 15:00
“Човек от снеговете” (Канада, 2014, Майк Дъглас, 90’)
Посетителски информационен център
14:00 - 15:30

почивка
Посетителски информационен център
15:30 - 15:45


“Чима Пишаду, 2985 м” (Чехия, 205, Иво Кошик, 2’)
Посетителски информационен център
16:35 - 16:37

15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
почивка
Тържествена зала
18:00 - 18:30
почивка
Посетителски информационен център
18:00 - 18:30

Тържествена зала

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00

почивка
Тържествена зала
11:46 - 11:55почивка
Тържествена зала
13:40 - 14:20почивка
Тържествена зала
15:35 - 15:45


“Вуйчото” (Полша, 2016, Йежи Порембски, 48’)
Посетителски информационен център
10:26 - 11:14


11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
почивка
Посетителски информационен център
12:00 - 12:10

“Гид на всяка цена” (Франция, 2015, Лоранс Фльори, 52’)
Посетителски информационен център
12:10 - 13:02


“Тибетски мечти” (Австрия, 2016, Лотар Хьофер, 44’)
Посетителски информационен център
13:29 - 14:10

почивка
Посетителски информационен център
14:10 - 14:30“Път нагоре” (Чехия, 2015, Давид Чалек, 100’)
Посетителски информационен център
15:21 - 17:01
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00


почивка
Голяма зала
20:05 - 20:15


18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00

Тържествена зала

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Голяма зала

Друго

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
17:00 - 18:00


почивка
Голяма зала
20:05 - 20:15


18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00

почивка
Тържествена зала
11:46 - 11:55почивка
Тържествена зала
13:40 - 14:20почивка
Тържествена зала
15:35 - 15:45


“Вуйчото” (Полша, 2016, Йежи Порембски, 48’)
Посетителски информационен център
10:26 - 11:14


11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
почивка
Посетителски информационен център
12:00 - 12:10

“Гид на всяка цена” (Франция, 2015, Лоранс Фльори, 52’)
Посетителски информационен център
12:10 - 13:02


“Тибетски мечти” (Австрия, 2016, Лотар Хьофер, 44’)
Посетителски информационен център
13:29 - 14:10

почивка
Посетителски информационен център
14:10 - 14:30“Път нагоре” (Чехия, 2015, Давид Чалек, 100’)
Посетителски информационен център
15:21 - 17:01
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Тържествена зала

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00


почивка
Голяма зала
13:44 - 14:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
почивка
Посетителски информационен център
12:00 - 12:30


“Между небето и леда” (Италия, 2015, Федерико Модика, 44’)
Посетителски информационен център
13:22 - 14:06

“Боабаби между земята и морето” (Франция, 2015, Сирил Корню, 56’)
Посетителски информационен център
14:06 - 15:02


почивка
Посетителски информационен център
15:30 - 15:45
Откриване на паметника на алпиниста Николай Проев
На ъгъла на ул. Гоце Делчев и ул. Христо Чернопеев, Банско
12:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

почивка
Голяма зала
15:30 - 15:45
почивка
Голяма зала
17:55 - 18:10

Награждаване
Голяма зала
18:10 - 18:30

15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Тържествена зала

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Голяма зала

Друго

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
15:00 - 16:00
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
18:00 - 19:00
Награждаване
Голяма зала
18:10 - 18:30

Голяма зала

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
12:00 - 13:00
Откриване на паметника на алпиниста Николай Проев
На ъгъла на ул. Гоце Делчев и ул. Христо Чернопеев, Банско
12:30 - 13:00
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
18:00 - 19:00
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00
15:00 - 16:00


почивка
Голяма зала
17:55 - 18:10
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00


почивка
Голяма зала
13:44 - 14:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
почивка
Посетителски информационен център
12:00 - 12:30


“Между небето и леда” (Италия, 2015, Федерико Модика, 44’)
Посетителски информационен център
13:22 - 14:06

“Боабаби между земята и морето” (Франция, 2015, Сирил Корню, 56’)
Посетителски информационен център
14:06 - 15:02


почивка
Посетителски информационен център
15:30 - 15:45
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

почивка
Голяма зала
15:30 - 15:45
15:00 - 16:00

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Голяма зала

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00почивка
Голяма зала
13:35 - 14:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
“Прекрасният нов звяр” (САЩ, 2015, Оукли Андерсън-Муур, 76’)
Посетителски информационен център
13:45 - 15:00
14:00 - 15:0015:00 - 16:00
“Заради честността” (Индия, 2016, М. Баласубраманиан, 8’)
Посетителски информационен център
15:00 - 15:08

почивка
Посетителски информационен център
15:08 - 15:34

“Под товара на свободата” (Словакия, 2016, Павол Барабаш, 54’)
Посетителски информационен център
15:34 - 16:28

“Лице срещу лице” (Франция, 2016, Бертран Дьолапиер, 20’)
Посетителски информационен център
16:28 - 16:48

“Катеренето забранено!” (Испания, 2015, Дани Кастильо, 21’)
Посетителски информационен център
16:48 - 17:10

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Голяма зала

Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
Тържествена зала Посетителски информационен център (ПИЦ) Голяма зала Хотел „Гардения“ Друго
10:00 - 11:00


почивка
Голяма зала
13:35 - 14:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
“Прекрасният нов звяр” (САЩ, 2015, Оукли Андерсън-Муур, 76’)
Посетителски информационен център
13:45 - 15:00
14:00 - 15:0015:00 - 16:00
“Заради честността” (Индия, 2016, М. Баласубраманиан, 8’)
Посетителски информационен център
15:00 - 15:08

почивка
Посетителски информационен център
15:08 - 15:34

“Под товара на свободата” (Словакия, 2016, Павол Барабаш, 54’)
Посетителски информационен център
15:34 - 16:28

“Лице срещу лице” (Франция, 2016, Бертран Дьолапиер, 20’)
Посетителски информационен център
16:28 - 16:48

“Катеренето забранено!” (Испания, 2015, Дани Кастильо, 21’)
Посетителски информационен център
16:48 - 17:10

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Посетителски информационен център (ПИЦ)

Голяма зала