БФФ 2015: “Тайната на Баргун – хроника на едно неразкрито убийство”, Швейцария

“Тайната на Баргун – хроника на едно неразкрито убийство” (Швейцария, 2014, Гиери Венцин, 25’/ “Il misteri da Bargun – Cronica d’ in mazzament da chatscha”/ “The mystery of Bargun – Chronicle of an uncleared killing”, Switzerland, 2014, Gieri Venzin, 25’)

Една сутрин към девет часа няколко ловци чуват изстрел в ловния район Баргун. Малко по-късно те намират Венанци Камениш да лежи мъртъв на земята. Кой е произвел фаталния изстрел? Дали това е нещастен случай, или убийство? Това не е ясно и до днес. Във филмовата хроника “Тайната на Баргун” Гиери Венцин реконструира последните часове на жертвата и показва какво е направено за разкриването на случая, както и защо обстоятелствата около смъртта на Венанци Камениш си остават неизяснени. Режисьорът дава думата на местни жители, но преди всичко на децата на Камениш, които и до днес не знаят какво се е случило с баща им на 10 септември 1984 година.

Recent Posts

Leave a Comment