БФФ 2015: “Проектът “Монт Ребеи”, Франция

Българска премиера на филма:

“Проектът “Монт Ребеи” (Франция, 2014, Владимир Селие, 18’/ “The Mont Rebei Project”, France, 2014, Vladimir Cellier, 18’)

Юни 2014 г. От въже, опънато между две от най-високите скали в Испания, международният тим “Rope Jumpers”, включващ представители на Испания, Украйна и Франция, се готви да счупи световния рекорд за роуп джъмпинг (скокове от високи обекти с въже и система за амортизация). Eкипът на студията “Baraka Flims” следва скачачите по време на подготовката и постигането на поставената цел.

Recent Posts

Leave a Comment