БФФ 2014: „Голямото прекосяване”

Банскофилмфест 2014 – филмова програма: „Голямото прекосяване”, Италия, Австрия, Германия, Пакистан, 2014, Матиас Аберер и Стефан Фритше/“The great crossing”, Italy/ Austria/ Germany/ Pakistan, 2014, Matthias Aberer, Stefan Fritsche

//www.youtube.com/watch?v=YpqmcfhfG24

Recommended Posts

Leave a Comment