“Мечта за Тепуи – венецуелското приключение”, Чехия

Българска премиера на филма:

“Мечта за Тепуи – венецуелското приключение” (Чехия, 2015, Мирослав Халуза, 26’/ “Tepuy Dream – the venezuelan adventure”, Czech Republic, 2015, Miroslav Haluza, 26’)

Това е разказ за трима приятели, които решават да осъществят детската си мечта – да пътешестват до най-високия водопад в света – Салто дел Анхел или Чурун Меру, в едно от най-дивите и най-непристъпните кътчета не само във Венецуела, но и в Южна Америка.

Recent Posts

Leave a Comment