БФФ 2015: “Тарпанът, пренарисуване на една стара картина”, САЩ

 

Българска премиера на филма:

“Тарпанът, пренарисуване на една стара картина” (САЩ, 2014, Софи Диа Пегрум, 30‘/ “Tarpan: Repainting An Ancient Picture”, USA, 2014, Sophie Dia Pegrum, 30’)

Филмът разказва за опита да бъде възстановена популацията на тарпаните. Тези диви коне от векове на стада обитавали цяла Европа, населявали мислите и мечтите на далечните ни прадеди, а представите за тези животни намирали израз в изображения по стените на праисторически пещери. В по-късни времена световните войни и неуспешни експерименти на генното инженерство довеждат до плачевни резултати и безнадеждна ситуация. Докато най-сетне, благодарение на усилията на международен екип, в който водеща роля играят висококвалифицирани специалисти от България и Холандия, бива възстановена неголяма популяция тарпани – едно стадо – в “една далечна планина в Източна Европа”. А тук конете са изправени пред ново предизвикателство – да се завърнат към живот в диво състояние. Филмът е сниман в затънтени кътчета на нашите Родопи и в околностите на Янув Подласки (Полша).

–           Наградите “Най-добър късометражен филм” и “Златни извори” (“Silver Springs”) от Международния фестивал “Equus Film” в Ню Йорк, 2014 г.

Recent Posts

Leave a Comment