“Диалози от блатото” (Холандия)

Премиера за България

“Диалози от блатото” (Холандия, 2015, Илдико Зонго Плаяс, 54’/ “Dialoguri de baltă”/ “Swamp Dialogues”, Netherlands, 2015, Ildikó Zonga Plájás, 54’)

Делтата на Дунав в Румъния – “Последното европейско светилище”, е част от световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Там се полагат големи грижи за опазване на билогичното разнообразие, но твърде малко внимание се обръща на местните общности. Специалистите твърдят, че блатата имат травматично влияние върху хората, които ги обитават. Но наистина ли е виновна Природата? Филмът се опира на задълбочени изследвания в биосферния резерват “Делтата на Дунав” и представлява онагледяване на сериозен антропологичен анализ.

Recent Posts

Leave a Comment