“Последният земеделец от Касти” (Швейцария)

“Последният земеделец от Касти” (Швейцария, 2016, Каспер Ника, 28’/ “Stgelas en pocas qua” – Il davos pur da Casti chala per adina”/ “Stgelas en pocas qua” – the last farmer from Casti”, Switzerland, 2016, Casper Nicca, 28’)

Касти е малко планинско село в Шамсерберг с 20 жители. Всички живели в него са изкарвали прехраната си от земята и животните, които хранят района, живеещ от селското стопанство. Но всичко се променя през 2016 г, когато последният селски стопанин – 82-годишният Доминиг Долф, спира да работи. А какво ще стане, когато си отиде и последният земеделски производител? Това е съдбата на все повече и повече села, дори в Граубюнден. Какво означава това, щом става въпрос за дълбока структурна промяна, а не просто за абстрактен въпрос на дискусия? Каспер Ника, който е от същото село, се мъчи да намери отговор.

 

Recent Posts

Leave a Comment