БФФ 2015: – “Дух в движении” ,Русия

“Дух в движении” (Русия, 2015, София Гевейлер, Юлия Бившева, София Кучер/ “Дух в движении”, Россия, 2014, София Гевейлер, Юлия Бывшева, София Кучер, 73’/ “Spirit in motion”, Russia, 2014, Sofia Geveyler, Yulia Byvsheva, Sofia Kucher, 73’)

История на надмогването и волята за живот на хора от различни националности, различни вероизповедания, различен произход, които са обединени от стремежа да победят на Параолимпийските игри в Сочи през 2014 г. – но не толкова другите, а преди всичко себе си. Филмът е заснет от випускнички на Висшия държавен институт по киноизкуство от класа на Сергей Мирошниченко по време на Игрите в Сочи, а така също през предхождащата ги година на различни континенти. Заглавието “Spirit in Motion” е официален девиз на Параолимпийското движение.

Recent Posts

Leave a Comment