“Сами с вълци” (Русия)

Премиера за България 

“Сами с вълци” (Русия, 2017, Васили Сарана, 43’/ “Alone with Wolves”, Russia, 2017, Vasiliy Sarana, 43’)

Двама зоолози прекарват девет месеца на платото Путорана – планински район в северозападния край на Централносибирското плато, на юг от полуостров Таймир. Това е истинското царство на вълците. Ще могат ли двамата изследователи да видят предпазливите, интелигентни и потайни господари на тези крайно негостоприемни за човека земи? Ще могат ли да разсеят мита за кръвожадните убийци? Търсенето на вълците и техните следи си е чист хазарт…

 

Recent Posts

Leave a Comment