“Салто е кралят”, Словакия

Премиера за България:

“Салто е кралят”, Словакия, 2020, Павел Барабаш, 64′

Спускане по най-високите водопади в света е предизвикателството пред група приятели. Те искат да се слеят с водния елемент. Техните експедиции са пътешествия в непознатото. Единственото сигурно е силата на техните взаимоотношения. Дали тя ще е достатъчна да се спуснат по най-високите водопади в света?

Recent Posts

Leave a Comment