Шестнадесети международен кинофестивал за планини, екстремни спортове и приключения

23-27 ноември 2016

Банско

Член на международния алианс за планинарско кино от 26 август 2005г.

РЕГЛАМЕНТ

  1. Филмите, които участват във фестивала трябва да бъдат на следните носители:
  2. Фестивалът е отворен за създатели на филми, които са професионалисти, аматьори или работят на свободна практика (free lancers).
  3. Под понятието “планинарски филм” се разбира всяка кинопродукция (на филмова лента или видео), която поставя и разглежда посочените в точка 5 теми.
  4. На фестивала ще бъдат раздадени:
   • Голяма награда,
   • Специална награда на журито,
   • Награда за български филм,
   • Награда на Община Банско за филм, отразяващ бита и културата на планинарските народи,
   • Награда за цялостна реализация в екстремни условия,
   • Награда на Сдружението на туристическия бизнес в Банско за филм, за планинарски спортове, приключения и изследвания.
  5. Целта на този Фестивал е да насърчава планинарското кино и да допринася за неговото развитие, като привлича вниманието към планините, планинарските и  екстремните спортове и дейности, активността на открито (outdoor activity), бита и културата на планинарските народи, опазването на планинската природа.
  6. Времетраенето на Фестивала е от 23 до 27 ноември 2016 г.
  7. Място на провеждането е град Банско, България.
  8. Средствата за неговото провеждане се набират от дарения, спонсорство  и договори за реклама.
  9. Международният кинофестивал за планини, екстремни спортове и приключения се организира от Общината на Банско и Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”.
   • Предпочитаме да получим филмите като дигитални файлове.
    • Те могат да бъдат .mov, .avi, .mpeg, .mp4 и всеки друг контейнер; H.264, XviD, MPEG4 и всеки друг кодек стига контейнера и кодека да доставят добро качество (HD формат или най-малко DVD качество).
    • Пропоръчваме:
     Контейнер: .mov
     Кодек: H.264 с максимално качество (приблизително 5000kbps)
     Резолюция: 1280x720px (720p) или по-голяма, например 1980x1080px (1080p)
    • Ако нямате къде да ъплоаднете Вашия филм или нямате FTP акаунт – моля свържете се с нас, за да ви изпратим.
    • Можете да изпратите дигиталния файл на всякакъв вид физически устройства – USB стикове, външни хард-дискове и др., които да изпратите по пощата.
    • Нямаме лимит относно големината на файловете.
   • Ако нямате възможност да ни изпратите дигитален файл, моля изопратете ни DVD или Blu-Ray диск.
    Много важно: Не ни изпращайте използвани или надраскани дискове, тъй като най-вероятно няма да можем да ги пуснем. Моля изпращайте ни само нови и добре работещи копия!
   • Ако нямате възможност да ни изпратите дигитален файл, Blu-Ray или DVD диск – можете да използвате Mini-DV касета.
   • Ако вашият филм е на друг носител – моля свържете се с нас да уговорим подробностите.
  10. Филмите от чужбина трябва да бъдат съпроводени от монтажните листове на английски, френски, немски, италиански или руски. Превеждането и озвучаването им е грижа на организаторите. Допуска се симултантно озвучаване или показване на филмите на английски език.
  11. Филмите трябва да бъдат съпроводени от формуляр за участие.
  12. За участниците от България са валидни следните крайни срокове:
  13. за изпращане на формуляри за участие – 1  октомври 2016 г.,
  14. за изпращане на филмите – 10 октомври 2016 г.
  15. Всеки филмов реализатор може да участва в конкурсната програма с четири произведения, заснети през последната календарна година, предхождаща поредния Фестивал – 2015-а, както и през 2016 г.  
  16. Българските филми, отговарящи на условията в точка 13, участват в конкурсната програма, само ако имат субтитри на английски език.
  17. Освен конкурсна Фестивалът има и ретроспективна (извънконкурсна, несъстезателна) програма. Филмите във нея трябва да отговарят на изискванията, посочени в точка 7.
  18. Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм” извършва предварителна селекция на представените филми, когато това се налага.
  19. Организаторите на Фестивала – Общината на Банско и Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”, определят фестивално жури.
  20. Фестивалното жури определя наградите.
  21. Всеки участник е длъжен да представи на организаторите:
   • формуляр за участие,
   • филм(и) на един от носителите, посочени в точка 9,
   • трейлър(и) към филма(ите) на един от носителите, посочени в точка 9, или линк към YouTube, Vimeo или друг уебсайт с препоръчително качество 720p или повече.
   • монтажни листове,
   • четири черно-бели или цветни снимки, или диапозитиви.
  22. Всяка подобна пратка трябва да се изпраща на адреса на Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”:БЪЛГАРИЯ1113 София

   ул. “Юрий Гагарин” блок 97, вход “А”

   Телефони: 02/ 840-74-75, 0888/ 858-714, 0888/ 859-563,

   e-mail: contact@banskofilmfest.com   

  23. Всички пощенски разходи по изпращането са за сметка на участниците.
  24. Организаторите не носят отговорност за повреди на филмите по време на транспортирането им.
  25. Организаторите се задължават да използват предоставените им копия за еднократно показване в рамките на фестивала и за две прожекции в рамките на “Ехо от Фестивала на планинарския филм в Банско“.
  26. След съгласието на упражняващите авторските права 10-15-секундни части от тях могат да бъдат показвани в телевизионни предавания без рекламна цел.
  27. След приключване на проявата копия от филмите от конкурсната и ретроспективната програма остават в архива  на Фестивала.
  28. Организаторите на Фестивала поемат раходите за две нощувки на един човек (режисьор, оператор или продуцент) на филм от конкурсната програма. Пътните разходи са за сметка на участника.
  29. Подписването на Формуляра за участие означава съгласие за спазване на посочените в този регламент правила.

Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”,

Януари 2016