Разходите за трекинг в Непал ще скочат

Тази година е много трудна за алпинизма и туризма в Непал. След трагичната лавина по склоновете на Еверест, която отне живота на 16 шерпи, страната трескаво търси начини за постигане на безопасност както за чужденците, така и хората от персонала, който се занимава с тяхното обслужване.

Обкръжението на Еверест – един от най-популярните райони

за трекинг в света

Снимка/ photo: theadventureblog.blogspot.com

Тези дни непалското правителство реши да извърши няколко промени в съществуващия правилник. Една от тях е изискването всички чуждестранни туристи задължително да наемат местен гид за цялото времетраене на трекинга им в планината.

Това ново правило произтича от решенията на Непалския координационен комитет по въпросите  на туризма (Nepal’ s Joint Tourism Coordination Committee, JTCC), който заседава през последните два месеца в Катманду. Целта на непалските власти е подобряване на условията за туристите, но и за водачите.

Ясно е, че задължението да бъде наеман планински водач води до значително увеличаване на разходите, особено за хората, които пътешестват индивидуално или на малки групи. Плюс всичко останало, това не е първият случай, когато се прави опит да бъде въведено подобно изискване и може да се очаква, че както досега, то ще бъде пренебрегвано.

Изискването да се наема местен водач е само една от точките в дневния ред в заседанията на Комитета. Обсъждани бяха създаването на специален фонд за подпомагане на носачите и започване на разследване на “финансовите нарушения” установени в работата на организацията Непалски туристически борд (Nepal Tourism Board, NTB). От поста шеф на Борда бе отстранен подозираният в корупция Субаш Нираула (Subash Niraula), който много дълги години заемаше ръководното място.

Непал е прекрасна страна с дива природа, която може да предложи много и на трекерите, и на алпинистите. Всички усилия за постигане на по-голяма сигурност трябва да бъдат приветствани и насърчавани. Но проблемите не започват, когато туристът не може да намери вярната пътека. Те тръгват от кабинетите на висшите държавни чиновници, където корупцията и алчността предизвикаха забавяне, дори отказ от предвижданите реформи. Затова, споделяйки надеждата, че последните промени ще имат положително влияние върху туризма в Непал, мнозина остават в лагера на съмняващите се…

Recent Posts

Leave a Comment