“Ловът на лисици – който не го прави, не може да го разбере” (Швейцария)

Ловът на лисици – който не го прави, не може да го разбере” (Швейцария, 2016, Бертила Джиоси, 26’/ “Quel che fa buc quei, sa buc capir” – a la chatscha da vulps”/ “Wer es nicht macht, kann es nicht verstehen” – die Fuchjagd”, Switzerland, 2016, Bertilla Giossi, 26’)

Късно вечер. Стаята е уютно топла, но той взима оръжието и излиза в нощта, за да отиде до поста и да чака. Норберт Винценс от Зедрун е ловец от 50 години. За Банадет Балтермия от Залуф това е първата година. Постът му е малка колиба. Старият ловец стреля от конюшнята. Веднъж заел позиция, трябва да чака. Да чака и да чака. Ловът изисква не само търпение, но и издръжливост. Всяка вечер трябва да се поставя примамка. А щом лисицата е убита, трябва да се одере кожата й – нещо, което не е за всеки. Въпреки всичко двамата ловци са много въодушевени. Това е страст, която не всеки може да си представи.

 

Recent Posts

Leave a Comment