проф. д-р Алексей Стоев – преподавател, спелеолог, астроном

Джовани Бадино (1953 – 2017)
(публична лекция, посветена на 70 години от рождението на именития спелеолог-изследовател)

В презентацията е показан житейският път, научното творчество и приключенския дух на един от най-невероятните изследователи на пещерите по света – италианският спелеолог Джовани Бадино.
Още като студент той открива за себе очарованието да бъдеш изследовател на подземна среда от гледна точка на физиката. Веднага след завършване на университетското си образование, Джовани се заема с изследователска работа, а по-късно става доцент и професор по физика в Университета в Торино (Италия). Неговата преподавателска дейност и забележителни резултати се помнят и до днес.
През живота си той изследва невероятен брой пещери по целия свят като никога не забравя, че е физик, и проучва всички аспекти на карста и пещерите от тази гледна точка. Неговият опит в изследването на пещери по света, заедно с необичайната му способност да трансформира сложните процеси в природата в лесно разбираеми явления, позволи на Бадино да стане един от най-добрите писатели на общи и специални книги за пещерите. Той е автор на повече от 20 книги по теория на спелеогенезиса, пещерната термодинамика, ледените пещери по планетата и образуването на кристалинни структури в екстремални условия под земята.
Показани са и връзките на Джовани Бадино с българските спелеолози и съвместните им научни изследвания в областта на физическите процеси в подземната среда.

 

Детска програма – 23 ноември, 13:00 часа, Голяма зала Читалище Никола Вапцаров – Открит урок – „Николай Коперник – властелинът на небесните сфери“
(1473 – 1543)
(открит урок, посветен на 550 години от рождението на Коперник, предложил Хелиоцентричната система, извършил първата научна революция в историята на човечеството)

Когато Коперник открива основни грешки в старите астрономически модели на света на Аристотел и Поломей, той прави поразителен извод – Земята не е център на Света, около Слънцето обикалят Земята и другите планети. С това той слага началото на научна революция, която оспорва традиционните до тогава представи за Слънчевата система и Вселената.
Лекцията е популярен разказ за живота и творчеството на полския астроном Николай Коперник. Показани са основните етапи от неговото израстване, образование и научна дейност. Дискутирани са революционните му представи за света, отразени в неговия фундаментален научен труд „За въртенето на небесните сфери”. Там ученият е представил своя астрономическа теория, която ще промени картината на света. Демонстриран е фундаменталният обрат в астрономията и космологията, във физиката, философията и религията, предизвикан от основните тези на Коперник, и най-важното – революционизирането на човешкото съзнание. За първи път в човешката история и не за последен!

24 ноември, петък, 20.30 – 23.30 ч., Наблюдателна площадка пред Читалище Никола Вапцаров

Наблюдения с телескоп на избрани обекти от есенното звездно небе: съзвездия, ярки звезди, структурни галактични обекти от т. н. „дълбоко” небе (някои двойни звезди и звездни купове, газови и прахови мъглявини и др.),  Луна, планетите Марс, Юпитер с галилеевите спътници и Сатурн с бляскавите си пръстени.

От 21.30 до 22.30 ч. за посетителите ще бъдат показани  три 15-минутни демонстрации на есенните и част от зимните съзвездия, легендите за митичните герои и животни, които тези съзвездия изобразяват, видимите движения на небесните светила и основните принципи за ориентиране по звездното небе.

Забележка: Астрономическите наблюдения ще се проведат само при ясно време и безоблачно небе.

Алексей Стоев, доц. д-р

Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките

Председател на Българското пещерно дружество

Алексей Стоев е роден през 1952 г. в град Пазарджик. По професия – астроном. Живее и работи в Стара Загора – Институт за Космически Изследвания и Технологии, Българска Академия на Науките, Филиал Стара Загора. Неговият основен изследователски интерес е фокусиран върху слънчевата корона, слънчевата и геомагнитната активност, кометните и планетни атмосфери, слънчево-земните връзки, спелеологията, образованието и разпространението на знания. Изследовател на влиянието на слънчевата активност върху физическите процеси в карста и пещерите. Спелеолог от 1970 г. Участник в множество експедиции у нас и чужбина. Автор на множество научни и популярни статии, фотографски изложби, презентации и филми.

 

Пенка Мъглова, проф. д-р

Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките

Пенка Мъглова е родена в Стара Загора. По професия е физик. Живее и работи в Стара Загора – Институт за Космически Изследвания и Технологии, Българска Академия на Науките, Филиал Стара Загора. Нейният основен изследователски интерес е фокусиран върху слънчевата корона, слънчевата и геомагнитната активност, кометните и планетни атмосфери, слънчево-земните връзки, спелеологията, образованието и разпространението на знания. Изследовател на влиянието на слънчевата активност върху физическите процеси в карста и пещерите. Спелеолог от 1981 г. Участник в множество експедиции у нас и чужбина. Автор на множество научни и популярни статии, фотографски изложби, презентации и филми.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment