Пьотр Пустелник е новият президент на Полския алпийски съюз

Наскоро в Подлешице (Podlesice) се проведе общо събрание на делегатите на Полския алпийски съюз (Polski Związek Alpinizmu), т. е. Полската федерация по алпинизъм, което избра ръководство на Съюза. Негов нов председател стана Пьотр Пустелник (Piotr Pustelnik).

Пьотр Пустелник е професор, доктор на техническите науки, научен работник във Факултета по процеси и апарати в химическата промишленост (химическо инженерство) и опазване на околната среда на Политехниката в Лодз. Той е третият полски хималаист, притежател на Хималайската корона (т. е., изкачил всичките 14 главни осемхилядника) – след Йежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) и Кшищоф Виелицки (Krzysztof Wielicki). Възпитаник, дългогодишен член няколко пъти президент на Студентския алпийски клуб в Лодз. До 2007 г. бе главен редактор на илюстрованото месечно списание “n. p. m.” (съкращение от полското “над морското равнище”). Носител е на изключително престижните полски награди за постижения в областта на екстремните спортове, пътешествията, приключенията и изследванията “Explorer” през 2007 г. и “Супер Колос” (“Super Kolos”) през 2011 г.

Известен е със своята безупречна етичност по време на експедиции в най-високите планини. През 1996 г., когато след изкачването си на К-2 взе участие в акцията за сваляне на изпаднал в безпомощно състояние италиански алпинист, получи поздравително писмо от Полския олимпийски комитет. През 2006 г. ситуацията се повтори на Източната стена на Анапурна. След дълги опити за стигане до върха Пьотр Пустелник и Пьотр Моравски се отказаха от изкачването си, за да свалят до подножието болен от височинна болест и получил снежна слепота тибетски алпинист. Същата година Полският олимпийски комитет го удости с индивидулната си награда “Fair Play” за цялостната му кариера.

През 2013 г. бе ръководител на комисията, която трябваше да проучи обстоятелствата и причините за нещастието на Броуд пик, когато след първото му зимно изкачване загинаха Мачией Бербека (Maciej Berbeka) и Томаш Ковалски (Tomasz Kowalski).

Пьотр Пустелник поема президентските функции от проф. д-р Януш Онишкиевич (Janusz Onyszkiewicz)*, който заемаше поста от 2001 г.

Пьотр Пустелник е бил няколко пъти в България – частно и като официален гост на Полския културен институт през 2001 г. (тогава направи дълъг преход в Маловишкия дял на Рила с Калина Беливанова и Георги Андонов) и на Банскофилмфест през 2011 г. Двамата му сина – Павел и Адам, са известни спортни катерачи. Адам е единственият поляк и един от малцината, изкатерили “Action Direct” във Франкенюра. Той бе гост на Банскофилмфест през 2012 г.

PZA Pamiatkowe-zdjecie-delegatow-XIX-WZD-PZA-fot.-Taternik

Делегатите на XIX-ото общо събрание на Полския алпийски съюз

Снимка/ photo: “Taternik”

Форумът в Подлешице избра и 12-членен Управителен съвет на Съюза, в който се появиха шестима нови членове. Запазиха постовете си вицепрезидентът Пьотр Ксиенски (Piotr Xięski), генералният секретар Марек Виежбовски (Marek Wierzbowski) и ковчежникът Пьотр Кубицки (Piotr Kubicki).

На водещата снимка – Пьотр Пустелник

–––––––––––––––-

Warszawa 12.03.2010. Centrum Stosunków Miêdzynarodowych we wspó³pracy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Kwatery G³ównej NATO, w 11. rocznicê przyst¹pienia Polski do Sojuszu, zorganizowa³y trzeci¹ konferencjê miêdzynarodow¹ poœwiêcon¹ problematyce bezpieczeñstwa pt: "Nowa Koncepcja Strategiczna NATO – Zagro¿enia globalne, transatlantyckie i regionalne a interesy i miejsce Europy Œrodkowej". Nz.  wiceprzewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych PE Janusz Onyszkiewicz. soa PAP/Grzegorz Jakubowski

Януш Онишкиевич

Снимка/ photo: PAP/ Grzegorz Jakubowski

*Януш Адам Онишкиевич (Janusz Adam Onyszkiewicz, роден на 18 декември 1937 г. в Лвов) – полски, политик, математик, алпинист, спелеолог. Два пъти министър на националната отбрана – 1992-1993 и 1997-2000 г. По време на втория му мандат (през 1999 г.) Полша бе приета в НАТО. През 1980 г. е един от основателите на Независимия самоуправляващ се профсоюз “Солидарност” (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność“) в региона Мазовше (около столицата Варшава). От 1981 до 1989 г. е говорител на “Солидарност”. Четири пъти депутат в Полския сейм (парламент). От 2004 до 2009 г. е депутат в Европейския парламент (до 2007 г. е негов вицепрезидент, а от 2007 г. – председател на неговата Комисия по външна политика). Известен е с това, че дори заемайки най-високи държавни постове, не използваше служебен автомобил, а се е придвижваше с велосипед – за ужас на охраната му.

Най-големите му постижения като алпинист:

–           1972 г. – изкачване на Ношак (7492 м), първи траверс на всички върхове в масива Аспе Сафед (Aspe Safed, 6607 м),

–           1974 г. – изкачване на пик Евгения Корженеска (7105 м) и пик Исмаил Сомони (тогава пик Комунизъм, 7495 м),

–           1 август 1975 г. – частично нов маршрут на Гашербрум-2 (8035 м) с Лешек Чихи (Leszek Cichy) и Кшищоф Зджитовиецки (Krzysztof Zdzitowiecki),

–           11 август 1975 г. – първо в историята изкачване на Гашербрум-3 (7592 м) – по онова време най-високият девствен връх в света, със съпругата си Алисън Чедуик-Онишкиевич (Alison Chadwick-Onyszkiewicz), Ванда Руткиевич (Wanda Rutkiewicz) и Кшищоф Зджитовиецки,

–           1976 г. – участие в полската национална експедиция на К-2, в хода на която стига до 7670 м.

Recent Posts

Leave a Comment