БФФ 2105: “Пти Дрю – разпадащата се планина”, Австрия

Българска премиера на филма:

“Пти Дрю – разпадащата се планина” (Австрия, 2012, Том Дауер, Гералд Салмина, 52’/ “Petit Dru – Der zerfallene Berg”/ “Petit Dru – the disintegrating mountain”, Austria, 2012, Tom Dauer, Gerald Salmina, 52’)

Филмът е част серията на австрийската телевизия “Servus TV” “Шестте най-големи северни стени в Алпите” (“The Six Great North Faces of the Alps”) по сценарий на официалния гост на Банскофилмфест през тази година Йохен Хемлеб (Германия). Той разказва за гигантските срутвания от стените на Пти Дрю, при последните от които, според пресмятанията, е престанала да съществува част от върха с обем 12 000 куб. метра, изчезнал е надвес с ширина 15 м и височина около 100 м. След разрушенията стената се намира под непрекъснато наблюдение и сканиране с помощта на лазерна система 3D, която е инсталирана на гребена Флам дьо Пиер и създава модел на върха с точност до 7 сантиметра.

–           Наградата “Златна камера” за най-добър филм от 24-тия Международен фестивал на планинарския филм в Грац (Австрия), 2012 г.

//www.ukclimbing.com/forums/t.php?t=548369

Recent Posts

Leave a Comment