„Пазачите“, Полша/Грузия

Премиера за България:

„Пазачите“/“The Watchers

Държава: Грузия, Полша
Година: 2021
Режисьор: Сандро Суладзе
Продължителност: 27 мин.
Описание: Двама малки братя трябва да останат сами в отдалечената си колиба, за да я защитят от неясна заплаха, като същевременно се справят със своите страхове и фантазии.

Trailer:

Recent Posts

Leave a Comment