“Да преодолееш предизивикателството на небето” (Русия)

Премиера за България: 

“Да преодолееш предизивикателството на небето” (Русия, 2016, Константин Колодяжни, 30’/ “Преодоление: вызов небес”, Россия, 2016, Константин Колодяжний, 30’/ “Overcoming: Sky challenge”, Russia, 2016, Konstantin Kolodiazhnyi, 30’)

Основната цел на филма, изпълнен с адреналин, приключения и човешки очаквания, е да покаже колко смели могат да бъдат хората. Негови герои са професионални бейз-скачачи, парашутисти и просто хора, които имат мечти.

Recent Posts

Leave a Comment