БФФ 2015: “Мястото, което не съществува“, Холандия

Българска премиера на филма:

“Мястото, което не съществува“ (Холандия, 2014, Сузане Опстал, 27’/ “Nowhere place”, Netherlands, 2014, Susanne Opstal, 27’)

Къде може да бъде намерен смисълът на живота? По най-високите върхове в света? Или още по-високо – на безлюдна планета, от която не можеш да избягаш? А може би в най-дълбоката тъга от следите от разрушение, които няма да бъдат заличени никога? Филмът е опит да покаже търсенията на различни хора и неизменно води до въпроса: “Колко далеко искаш да стигнеш?”

//vimeo.com/81213993

Recent Posts

Leave a Comment