Над легендарните “Красноярски стълбове” надвисва опасност

Жителите на Красноярск започнаха подписка в защита на Красноярските стълбове”* (Красноярские столбы”). Министерството на природните ресурси и екологията на Руската федерация (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Минприроды России) иска да промени статута им от резерват на национален парк. Това, според руското законодателство, означава, че на територията му ще бъде възможно осъществяването на търговска дейност и строителство след разрешение на Министерството. Което – в това няма никакви съмнения – ще погуби самобитността и ще нанесе непоправим ущърб на флората и фауната.


Скалният феномен Перата”


Сегашното ръководство се отнася крайно негативно към подобна развръзка – въпреки перспективата за допълнителни парични
инжекции” във връзка с преформатирането на защитената територия.

Главната организаторка на акцията Юлия Казмерчук пише: “Мога да посоча множество примери, когато отварянето на резервати за посещение и за масов туризъм е влошавало ситуацията. Реални примери са Ергаки и Белуха. Ако Стълбовете” се превърнат в зона за масов туризъм, това няма да им донесе нищо добро”.


Обществеността в сибирския град е на мнение, че единствената възможност за спасяване на резервата от реорганизация и от превръщането му в национален парк, е колективната петиция “За забрана на превръщането на резервата “Стълбовете” в национален парк” (“О запрете перевода заповедника “Столбы“ в статус национального парка”).


До момента под документа са се подписали 12 000 души. На специално създадения сайт

www.change.org/ru/петиции/минприроды-рф-о-запрете-перевода-заповедника-столбы-в-статус-национального-парка

всеки може да аргументира своята позиция и да посочи мотивите си да сложи подписа си под петицията.

Първият стълб”

––––––––––-

*“Красноярските стълбове” осударственный природный заповедник “Столбы”) са разположени в северозападните разклонения на Източните Саяни, граничещи със Средносибирското плато. Естествени граници на защитената територия са десните притоци на Енисей – река Базаиха на североизток, реките Мана и Голяма Слизнева (Большая Слизнева) – на юг и югозапад. На североизток територията граничи с град Красноярск, а до нея стига градски автобус. Резерватът е създаден през 1925 г. по инициатива на жителите на града за запазване на природните комплекси около живописните сиенитови образувания– столбы”. Площта му е 47 219 хектара. Представен е за включване в списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО. Стълбовете” са една от люлките на руския и съветския алпинизъм. От тях започва пътят на редица легендарния руски и съветски алпинисти, като например братята Виталий (1906-1986) и Евгений (1907-1948) Абалакови.

** “Ерга́ки” (Иргаки) – природен парк и туристически център в хребета Ергак-Таргак-Тайга в западните Саяни, при изворите на реките Голям Кебеж (Большой Кебеж), Голям Извор (Большой Ключ), Тайгиш, Горна Буйба (Верхная Буйба), Средна Буйба (Средняя Буйба), Долна Буйба (Нижняя Буйба).

*** “Белуха” – природен парк, създаден с постановление на правителството на Република Алтай (някогашната Горно-Алтайска автономна област) на 10 юни 1997 г. nа територията на Уст-Коксинския район. Наречен е на името на връх Белуха (4509 м) – най-високата точка на Алтай. Това е първият природен парк в Република Алтай. Площта му е 132 455 хектара.

Recent Posts

Leave a Comment