На 19 април т. г. в Биологическия факултет

На 19 април т. г., вторник, от 19.30 часа в 259-та аудитория на Биологическия факултет* на СУ “Св. Климент Охридски” (бул. “Драган Цанков” 6, до Националното радио) ще можете да видите презентация на Мирослава Христова (ПК “Хелектит”) и
Стоян Тодоров (АК “Планинец”).

В околностите на Трънска Банкя

Тя е на тема “Ждрелото на Трънска Банкя и високите планини на България през зимата на 2011 г.“

Организатор:
Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”.

––––––––

Повече информация за Биологическия факултет и местоположението му – на:

//piron.phls.uni-sofia.bg/projects/kulturna-karta-na-sofia/63-2010-01-10-09-58-46

Recent Posts

Leave a Comment