“Лемингът – малкият гигант на Севера” (Швеция, Германия)

Премиера за България: “Лемингът – малкият гигант на Севера” (Швеция, Германия, 2017, Золтан Тьорьок, 49’/ “Lemming – the little giant of the North”, Sweden, Germany, 2017, Zoltan Török, 49’)

Те са малки. Те са сприхави. И на всеки четири години тези дребни гризачи се появяват в Скандинавските планини в огромни маси. Сякаш отникъде. Запознайте се с норвежките леминги – може би най-неразбраните и най-загадъчни животни на Скандинавските планини.

Recent Posts

Leave a Comment