БФФ 2015: “Первазът на Адриан”, Италия

“Первазът на Адриан” (Италия, 2014, Виторино Мазон, Енцо Прокопио, 55’/ “La Cengia de l’ Adriano”, Italy, 2014, Vittorino Mason, Enzo Procopio, 55’)

Трима приятели се събират, за да реализират мечтата си – да преминат по легендарната пътека Ченджия де л’ Адриано, следваща тесен перваз над един от скалните пояси на Крода Аута в Белунските Доломити. Най-възрастният знае пътя по тясната полица и начина за измъкване от всички трудни места. Най-младият търси смисълъла и общия знаменател в мотивите на тримата. А той е в докосването до миналото и хвърлянето на своеобразен мост към него.

Recent Posts

Leave a Comment