БФФ 2015: “Западният връх на Кунянг Чиш – първото изкачване”, Италия

Българска премиера на филма:

“Западният връх на Кунянг Чиш – първото изкачване” (Италия, 2014, Матео Веторел, Милена Холцкнехт, 38’/ “Kunyang Chhish East – First Ascent”, Italy, 2014, Matteo Vettorel, Milena Holzknecht, Alessandro Bandinelli, 38’)

Една история за наранени пръсти, удоволствие от катеренето, за приятелство и за стигането до Западния връх на Кунянг Чиш (7400 м) в Каракорум. Следвайки каноните на истинския алпийски стил, Хансйорг Ауер, Матиас Ауер и Симон Антаматен правят едно от най-силните и най-знаменателните изкачвания не само в последните години, но и в историята на алпинизма.

–           Първа награда в категорията “Алпинизъм” от международния фестивал на планинарския филм в Грац (Австрия), 2014 г.,

–           Голямата награда, Grand Prix, от Международния фестивал на планинарския филм в Санкт Антон (Австрия), 2014 .

Recent Posts

Leave a Comment