“Йежи Хайдукиевич – планинарят” (Полша)

Закопане гостува на Банско

 “Йежи Хайдукиевич – планинарят” (Полша, 2015, Бартош Шваст, Роберт Жураковски, 41’/ “Jerzy Hajdukiewicz – człowiek gór”, Polska, 2015, Bartosz Szwast, Robert Żurakowski, 41’)

Документалният филм на Бартош Шваст и Роберт Жураковски, посветен на лекаря, спасителя, войника, но преди всичко на забележителния алпинист д-р Йежи Хайдукиевич, е първи от цикъла, който има за цел да възкреси спомена за важни за Закопане и полската планинарска култура личности. Главният герой е една от най-знаменитите фигури в историята на полския алпинизъм и хималаизъм, лекар на швейцарската експедиция под ръководството на Макс Айзелин, която през 1960 г. прави първото изкачване на Дхаулагири (8167 м).

Recent Posts

Leave a Comment