„Изправени пред бездната“, Франция

Премиера за България:

„Изправени пред бездната“/“Facing the void“

Държава: Франция

Година: 2020

Режисьор: Марк Брюлар

Продължителност: 52 мин.

Описание: В колективното въображение алпинизмът се възприема като елитарно и опасно занимание. Когато масовата преса пише за алпинизъм, обикновено става дума за драма или подвиг. Планинарите са разделени на две категории. От една страна, безразсъдни супермени, водещи смъртна битка с планините. От друга страна, безотговорни безсъзнателни хора, които твърде често трябва да бъдат изкарани от трудна ситуация чрез мобилизиране на важни средства за спасяване. Но отговаря ли този негативен образ на алпинизма на реалността? Ами ако алпинизмът имаше друго лице – малко позната практика, която е по-широко разпространена, отколкото си мислите? Ами ако алпинизмът не е съставен само от супермени, а има и женско лице?

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=dvE5r_1bpv0&ab_channel=MarcBrulard

Recent Posts

Leave a Comment