БФФ 2015: “В търсене на прабитие”, България

Българска премиера на филма:

“В търсене на прабитие” (България, 2015, Николай Иванов, 77’/ “In serach of a great Genezis”, Bulgaria. 2015, Nikolay Ivanov, 77’)

Документалният филм “В търсене на Прабитие” е насочен към страната на Догонските племена в Мали, Африка. Това е личен разказ за престоя при Догоните – затворена  племенна общност, съхранила архаични и уникални митология, вярвания, култура, бит  и шаманистична организация на социума. Показани са фрагменти от живота на Догоните, техните ритуали, свързани със звездата Сириус, и невероятната природа наоколо, заснети в повечето случаи със скрита камера. Проследени са животът на тези хора и сблъсъкът на съхраненитете им вековни традиции с нахлуващите елементи на външната култура и “цивилизация”. Разказът минава през тежките битови условия, липсата на ток и вода, бедната почва, невероятното място, където живеят – 200-километровият скалист склон на едно плато и срещата му с пясъчната равнина. Авторът интервюира местни хора, разказващи за различни аспекти от живота си. Прекарва дни в дома на Мени Кодио, организатор на движение, което се бори срещу обрязването на жените. Пее и свири с местните хора. Но както навсякъде другаде, така и тук, в Догонската земя, нещата са на ръба на промяната – консумативната ни технологична цивилизация поглъща всичко. Но все още Енергията на Прабитието и Отгласите му са ясни, макар почти заглъхващи. Догоните живеят и оцеляват трудно. Тайните на непристъпните сакрални места наоколо са все така неразкрити. Земята наоколо вибрира с неподозирана енергия и сияйните очи на възрастните догони и малките деца, припкащи с танцувална походка, горят с неизразима Любов!

–           В официалната програма на “София Филм Фест” (2014 г.), във Фестивала на българското документално и анимационно кино “Златен Ритон” в Пловдив (2014 г.) и в Международния фестивал за наследство “Идоли” в София (2015 г.).

Recent Posts

Leave a Comment