И кралица Елизабет II може да стъпи на 8848 м или на Еверест (с помощта на Photoshop)

Маунт Еверест винаги е предизвиквал емоции… Оказа се, че Динеш и Таракешвари Ратход (Dinesh and Tarakeshwari Rathod), които бяха чествани в родината си като първата съпружеска двойка от Индия, стъпила на най-високия връх в света, са използвали графична програма, за да монтират собствените си физиономии в чужда снимка от върха…

Everesr Photoshop 1

Снимката от върха, получена с помощта на графичната програма

Изкачването на двамата индуси бе на 23 май т. г. (в този период на върха стъпиха около 600 човека). Но както се оказа, те са представили снимка от върха на сънародника им Сатиарупа Сидханта (Satyarupa Siddhanta), който бе на Еверест на 21 май т. г. С помощта на програмата Photoshop в нея са монтирани лицето на Динеш Ратход и индийският флаг…

Everest Photoshop 2

Оригиналната снимка на Сатиарупа Сидханта

Това не е първият, а по всяка вероятност няма да е последният подобен случай. Трябва да отбележим, че съпрузите Ратход разполагат със сертификат за изкачването си, а придружаващите ги шерпи официално са го потвърдили. Но може би фотоапаратът им е засякъл на върха… Разследването продължава

На водещата снимка – оригинали и фалшификати

P. S. Някои шегаджийски сайтове не пропуснаха да отбележат, че всичко това има и положителен ефект. Иначе как кралица Елизабет Втора би се оказала на Еверест?

Everest Photoshop 3

Елизабет – кралицата майка на Еверест

Снимка: Боб А. Шелфхърт Оубъртийн

Photo: Bob A. Schelfhout Aubertijn

P. S.’ Примерът е заразителен – всеки, който умее да си служи с Photoshop, може “да изпрати” себе си или някой познат на “Третия полюс”.

Recent Posts

Leave a Comment