“Хан Тенгри”

Това е презентацията на Кристина Георгиева, която можете да видите на 19 юни, вторник, от 19.30 часа в 259-та аудитория на Биологическия факултет* на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя ще разкаже за планината Тян-Шан и изкачването си на връх Хан Тенгри (6995 м според едни и 7010 м според други) от юг.

“Властелинът на небето” в цялото му величие и великолепие

Снимка: Кристина Георгиева

Удивително красивата, покрита със сняг и лед, пирамида на Хан (Кан) Тенгри (в превод – “Властелин на небето”) е разположена в Централния (Срединный) хребет Тенгри-таг на Централен Тян-Шан, между снежния масив на Шатер (6637 м) и широкия, приличащ на неправилен трапец пик Чапаев (6371 м). Височината на върха на топографските карти от 30-те години на ХХ век е 7193 м. По-късно, според уточнени данни, тя възлиза на 6995 м.

Първите научни сведения за Хан (Кан) Тенгри се отнасят към средата на XIX в. Пръв го вижда по време на своето забележително пътешествие из Тян-Шан през 1856/ 1857 г. големият руски географ и пътешественик (а така също статистик, ботаник, ентомолог, колекционер на произведения на изкуството) Пьотр Петрович Семьонов-Тян-Шанский (1827-1914).

Първото изкачване на Хан (Кан) Тенгри е направено в 12 часа на обяд на 11 септември 1931 г. от съветските (тогава) алпинисти Михаил Погребецкий, Борис Тюрин и Франц Зауберер*. Второто и третото изкачване са направени през 1936 г. от група (Евгений Колоколников, Иван Тютюнников, Леонид Кибардин) на краевия съвет на “Динамо” (Алма Ата) от Казахската Съветска социалистическа република (днес Казахстан) под ръководството на Евгений Колоколников и от отбор на дружество “Спартак” (Москва) начело с Евгений Абалаков (Евгений Абалаков, Леонид Гутман, получилите измръзвания, довели до сериозни ампутации Михаил Дадиомов и Виталий Абалаков и загиналия на слизане Лоренц Саладин**).

Алпинисти стъпват отново на върха едва през 1954 г.

Дванадесет изкачвания на Хан (Кан) Тенгри донасят на участниците в тях медали от първенствата по алпинизъм на някогашния Съветски съюз – 31 алпинисти стават носители на златен медал, 36 – на сребърен, 14 – на бронзов. Какво по-добро доказателство за трудността на този връх?

––––––––-

*Франц Зауберер (по-точно Цауберер) – австрийски комунист, емигрант в тогавашния Съветски съюз.

** Повече за него – на: //www.climbingguidebg.com/index.php?module=News&type=user&func=display&sid=3217

Recent Posts

Leave a Comment