“Зелените патрули в действие – преместването на опасни отпадъци” (Сърбия)

“Зелените патрули в действие – преместването на опасни отпадъци” (Сърбия, 2017, Ружа Хелач, 25’/ “Zelena patrola na delu – opasan otpad na turneji”/ “Green patrol in action – hazardous waste on tour!”, Serbia, 2017, Ruža Helać, 25’)

Излъчването на този документален филм предизвика преместването на опасни отпадъци, които поради неправилно съхранение застрашиха живота на жителите на град Бела Църква във Войводина. Дружеството, отговорно за управление на опасното сметище, загуби лиценза си. Най-важният резултат от дейността на Зелените патрули бе, че помогнаха на местните граждански организации да направят проблема достояние за широката общественост.

Recent Posts

Leave a Comment