БФФ 2015: “От Вълшебната гора към гората на действието”, Швейцария

Българска премиера на филма:

“От Вълшебната гора към гората на действието” (Швейцария, 2014, Петра Ротмунд, 25’/ “Dal Magic Wood al Action Wood”/ “From Magic Wood to Action Wood”, Switzerland, 2014, Petra Rothmund, 25’)

Преди петнайсет години един швейцарски катерач открива гнайсови блокове в гората недалеч от село Аусерферера. Той ги почиства заедно с приятелите си и пред очите им се разкриват стотици линии за боулдър-катерене – по онова време най-трудните в целия свят. Вълшебната гора, както те наричат своя рай, се превръща в един от най-известните обекти за боулдъринг в света. Филмът показва очарованието на този вид катерене, а също и какво е трябвало да бъде направено, за да бъде предотвратено закриването на зоната.

Recent Posts

Leave a Comment