Европейски панаир на регионалните продукти

От Полша канят на Европейския панаир на регионалните продукти. Той ще се проведе от 5 до 8 август 2010 г. в Закопане под почетния патронаж на Председателя на Европейския парламент Йежи Бузек и на Министъра на земеделието и развитието на селата на Република Полша Марек Савицки.

LogoMaleETPR

Поканата е към всички производители на регионални продукти, които притежават сертификати на Европейската Комисия или на съответните национални институции.

Благодарение на сътрудничеството с дипломатическите служби се надяваме да присъстват най-добрите изложители.

Проявата ще бъде съпътствана от регионална музика, от конкурси и кулинарни демонстрации на живо.

Представянето на регионалните продукти позволява да се открие богатството на собствената страна и да се допринесе за неговата промоция и реклама.

Народните творци ще представят своите произведения и ще показват постиженията на своето изкуство.

Европейският съюз отделя изключително внимание и полага огромни грижи за опазването и култивирането на местните традиции, обичаи и обредност.

Особено внимание се обръща върху съхраняването на оригиналните селскостопански продукти и храните от гледна точка на тяхната изключителност и характерност, на мястото, където са създадени, и начина, по който са приготвени.

Европейският панаир на регионалните продукти има за цел също така да популяризира принципите на европейската общност в областта на промоцията и опазването на оригиналността на хранителните продукти и подчертаването на тяхната изключителност.

Татранската агенция за развитие и промоция на културата (Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury) като организатор на проявата си поставя за цел да представи пред колкото се може по-широка общественост достойнствата на регионалните продукти. Между тях са полските млечни изделия осципек, редиколка, бриндза, които вече притежават европейски сертификат.

Изложението ще се проведе в чудесната обстановка на подножието на Татрите.

Каним ви от сърце.

Заповядайте!

KulturaTak(2)

Панаирът е част от европейския проект “Култура? Да!” (“Culture? Yes!”), който разглежда културата като основен фактор за устойчивото развитие. Проектът се финансира частично от Норвегия чрез т. нар. Норвежки механизъм за дофинансиране.

Повече подробности (регламент, формуляр за участие) – на:

//www.tatry.pl/?strona,menu,pol,glowna,0,0,1650,europejskie_targi_produktow_regionalnych,ant.html

Recent Posts

Leave a Comment