Катерачески workshop – „Dry-tooling, миксово катерене и алпинизъм“, водещи гл. ас. д-р Тихомир Димитров и Виктор Варошкин

Водещ: гл. ас. д-р Тихомир Димитров – преподавател по туризъм, спортно катерене и ски в Департамента по спорт на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, защитил докторат на тема “Спортното [...]

Катерачески workshop и диагностика на силата и издръжливостта за катерачи.

Водещи: доц. Михаил Михайлов, доктор, от катедрата “теория на спорта на националната спортна академия” и Тихомир Димитров, асистент в Департамента по спорт на Софийския университет “Св. Климент [...]