“жълт 6” – работата през зимата в един швейцарски национален парк” (Швейцария, 2014, Бертила Джиоси, 26’)

В средата на март козирогът, който е маркиран като “жълт 6”, е пометен от лавина и загива. Двама пазачи в националния парк – Доменик Годли и Клаудио Ирнигер, намират мъртвото животно и му свалят нашийника с GPS. Това е само една от дейностите им през зимата. Пазачите са единствените, които имат право да нарушават зимната тишина в швейцарските национални паркове. Но ето че екип на телевизия “Руманча” (на Романска Швейцария) получива разрешение да ги придружи по време на техните обиколки. Българска премиера на филма.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search