“Земята на Пакистан” (Пакистан, 2017, Али Соаил Джаура, 4’)

Опит за популяризация на туризма в северните райони на Пакистан, за запознаване със съкровищата на тамошната култура и с усилията да бъде опазена уникалната природа. Всичко това – за подобряване имиджа на страната, оставаща много често встрани от вниманието на средствата за масово осведомяване.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search