“Зелените патрули в действие – преместването на опасни отпадъци” (Сърбия, 2017, Ружа Хелач, 25’)

Излъчването на този документален филм предизвика преместването на опасни отпадъци, които поради неправилно съхранение застрашиха живота на жителите на град Бела Църква във Войводина. Дружеството, отговорно за управление на опасното сметище, загуби лиценза си. Най-важният резултат от дейността на Зелените патрули бе, че помогнаха на местните граждански организации да направят проблема достояние за широката общественост.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search