“Забравих себе си някъде” (Испания, 2016, Икер Елориета, 24’)

Две жени от пакистанската провинция Балтистан ще се опитат да свържат усилията си за културен и материален напредък с действителността, която ги кара да забравят себе си, грижейки се за домовете и семействата си и работейки в наистина екстремни условия.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search