“В търсене на собствената същност” (Германия, 2017, Улф Вогенщайн, 12’)

В един въздействащ късометражен филм 70-годишният днес Бернд Арнолд, най-добрият катерач по пясъчниците на Саксонска Швейцария, търси връзката между успехите в катеренето и своите преживявания.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search