“В търсене на собствената същност” (Германия, 2017, Улф Вогенщайн, 12’)

В един въздействащ късометражен филм 70-годишният днес Бернд Арнолд, най-добрият катерач по пясъчниците на Саксонска Швейцария, търси връзката между успехите в катеренето и своите преживявания.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.