“В търсене на прабитие” (България, 2015, Николай Иванов, 77’)

Документалният филм “В търсене на Прабитие” е насочен към страната на Догонските племена в Мали, Африка. Това е личен разказ за престоя при Догоните – затворена племенна общност, съхранила архаични и уникални митология, вярвания, култура, бит и шаманистична организация на социума. Показани са фрагменти от живота на Догоните, техните ритуали, свързани със звездата Сириус, и невероятната природа наоколо, заснети в повечето случаи със скрита камера. Проследени са животът на тези хора и сблъсъкът на съхраненитете им вековни традиции с нахлуващите елементи на външната култура и “цивилизация”. Разказът минава през тежките битови условия, липсата на ток и вода, бедната почва, невероятното място, където живеят – 200-километровият скалист склон на едно плато и срещата му с пясъчната равнина. Авторът интервюира местни хора, разказващи за различни аспекти от живота си. Прекарва дни в дома на Мени Кодио, организатор на движение, което се бори срещу обрязването на жените. Пее и свири с местните хора. Но както навсякъде другаде, така и тук, в Догонската земя, нещата са на ръба на промяната – консумативната ни технологична цивилизация поглъща всичко. Но все още Енергията на Прабитието и Отгласите му са ясни, макар почти заглъхващи. Догоните живеят и оцеляват трудно. Тайните на непристъпните сакрални места наоколо са все така неразкрити. Земята наоколо вибрира с неподозирана енергия и сияйните очи на възрастните догони и малките деца, припкащи с танцувална походка, горят с неизразима Любов! - В официалната програма на “София Филм Фест” (2014 г.), във Фестивала на българското документално и анимационно кино “Златен Ритон” в Пловдив (2014 г.) и в Международния фестивал за наследство “Идоли” в София (2015 г.).
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search