“Учителят по физическо възпитание, златото и реката” (Киргизстан, 2015, Аманбек Ажимат, 28’)

Един учител по физическо възпитание получава равностойността на 140 щатски долара месечна заплата, а трябва да връща кредит за строителството на къщата си с вноски по 100 долара на месец. И да издържа семейството си. Затова всеки ден, след работа, отива на извиращата в Тян-Шан река Нарън, за да промива пясъка и да търси злато. Което продава, за да купи храна. - Специална награда от Международния фестивал на филми за правата на човека “Dokudays’ 2015” в Киев (Украйна).
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search