“Теодорос Папаянис – завъщането в Елинико” (Гърция, 2014, Панайотис Краварис, 48’)

Скулпторът Теодорос Папаянис събира приятели, сътрудници и стажанти в родното си място – Елинико в Епир, и създава алея на скулптурите от селото към историческия манастир Цука. Изваянията са вдъхновени от спомените за живота в селото и от околната природа. Материалите са камък, метални отпадъци, парчета мрамор, предоставени от фабриката в Янина, и т. н, които за 20 дни се превръщат в произведения на изкуството и са дарени на местната община от Теодорос Папаянис, който изразява идеите си по уникален за Гърция начин. - Голямата награда за късометражен филм от Фестивала на гръцкия документален филм в Халкида (остров Евбея, Гърция), ноември 2014 г. Българска премиера на филма.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search