“Тарпанът, пренарисуване на една стара картина” (САЩ, 2014, Софи Диа Пегрум, 30‘)

Филмът разказва за опита да бъде възстановена популацията на тарпаните. Тези диви коне от векове на стада обитавали цяла Европа, населявали мислите и мечтите на далечните ни прадеди, а представите за тези животни намирали израз в изображения по стените на праисторически пещери. В по-късни времена световните войни и неуспешни експерименти на генното инженерство довеждат до плачевни резултати и безнадеждна ситуация. Докато най-сетне, благодарение на усилията на международен екип, в който водеща роля играят висококвалифицирани специалисти от България и Холандия, бива възстановена неголяма популяция тарпани – едно стадо – в “една далечна планина в Източна Европа”. А тук конете са изправени пред ново предизвикателство – да се завърнат към живот в диво състояние. Филмът е сниман в затънтени кътчета на нашите Родопи и в околностите на Янув Подласки (Полша). - Наградите “Най-добър късометражен филм” и “Златни извори” (“Silver Springs”) от Международния фестивал “Equus Film” в Ню Йорк, 2014 г.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search